ZAMĚSTNÁNÍ

Dáváme práci mladým lidem, kteří jsou dlouhodobě znevýhodněni na trhu práce a jsou klienty sociálních služeb, s nimiž spolupracujeme.

NÁVYKY A DOVEDNOSTI

Rutinou dochází k upevňování nezbytných základních pracovních návyků mladých lidí. Společně rozvíjíme jejich dovednosti a s podporou sociálních pracovníků hledáme další následné pracovní příležitosti.

KONTAKT

Bajkazyl je místo pro všechny a tak se naši klienti dostávají do kontaktu s lidmi mimo obvyklý rámec svých komunit. Navíc je zde důraz na etické chování vůči zákazníkům a přístup k práci.

Děkujeme

Děkuje všem, bez kterých by Bajkazyl Brno nemohl vzniknout. Moc si Vaší pomoci Vážíme.

Chci podpořit