Časová osa

Níže naleznete časovou osu provozu podniku Bajkazyl Brno. Obsahuje informace o průběhu sporu se stěžovateli a komunikaci s městem a úřady.

Leden 2015

Registrace CRANKAZYL s.r.o. včetně zakládací listiny sociálního podniku a dodržování všech jeho aspektů.
Následovala náročná rekonstrukce prostor a kolaudace prostoru pro běžný provoz.

Červenec 2015

Začátek zkušebního provozu od 15. července 2015.

Podzim 2015

Na základě prvních stížností ke konci roku 2015 jsme se společně se SŽDC (pronajímatel prostor) dohodli na nutnosti získat rozšířené kolaudační povolení na provozování živé hudební produkce.
Stížnosti byly zasílány na různé instituce, přicházely urážející maily, telefonáty pracovníkům, jak Bajkazylu, tak i SŽDC plné nadávek a vyhrožování. Nikdy nepřišla žádná nabídka na schůzku či strukturovanou debatu. Policie byla volána denně ihned po 22 hodině a to i v případě, že neprobíhala žádná hudební produkce a podnik byl vpodstatě prázdný. K osobní schůzce s jednatelkou nikdy nedošlo, pokud někdo do Bajkazylu přišel, pouze barmany urážel.
Naším záměrem bylo dávat pracovní příležitost mladým lidem a pracovat s místem, které dosud chátralo a lidé se zde báli chodit. Více jej lidem otevřít – životem na ulici nebyly míněny venkovní koncerty, ale otevření ulice pro lidi – např. letní grilování, zahrádka a posezení, pomoc s opravou kol apod.

Leden 2015 - Únor 2016

Byly zaslány žádosti o rozšířenou kolaudaci na Krajskou hygienickou stanici, Hasičský záchranný sbor JMK, Stavební úřad města Brna.

Březen 2016

Byla podána žádost o měření hluku – KHS JMK nám předala seznam 25 autorizovaných osob k měření a z tohoto seznamu nám 23 tuto činnost odřeklo s tím, že okolí podniku je samo o sobě tak hlučné, že je provoz podniku neměřitelný.
Měření proběhlo celkem 3x (2x neúspěšně kvůli povětrnostním či meteorologickým podmínkám).
Poslední třetí měření proběhlo úspěšně dne 22.3.2016.
Nehledě na to byl prostor celý měsíc uzavřen a probíhala nákladná rekonstrukce sálu za účelem odhlučnění. Ta spočívala v montáži odhlučňujících materiálů, stavby nových protihlukových dveří atd.

Červen 2016

30.6.2016 jsme získali po půlroční práci kolaudační rozhodnutí se souhlasem s provozováním živé hudební produkce. Pro tento kolaudační souhlas jsme museli předložit Drážnímu úřadu souhlasné vyjádření KHS, stavebního úřadu a hasičů, jejichž součástí byl i protokol o úspěšném měření hluku a splnění hlukových limitů.

Listopad 2016

Se s tehdejší jednatelkou spojila SŽDC, která s námi v rámci pronájmu prostor komunikuje a oznámila, že jim byla doručena petice proti provozu Bajkazylu.
Do tohoto dne jednatelka neviděla paní, která si stěžovala na zastupitelstvu a nikdo ji nikdy o schůzku k řešení situace nepožádal. Jedinou komunikaci, kterou máme k dispozici jsou výhružné emaily. Ačkoliv byla stěžovatelka k setkání zvána, nikdy jej nevyužila.

Březen 2018

Jednatelka se účastnila Zastupitelstva Brna střed, kde vystoupila za Bajkazyl a snažila se podat vysvětlení, včetně stručného popisu průběhu kolaudace.
Následoval kulatý stůl na radnici se zástupci Bajkazylu, stěžovatelů a města. Výstupem bylo, že nedochází k porušování zákona a proběhne měření u střežovatelů přímo v bytě. Nechtěli, abychom věděli, kdy bude a sami si měli vybrat toho, kdo bude měření provádět. O žádném výsledku jsme nikdy nebyli informováni.
Také byla napadena naše žádost o dotaci na oblast kultury - podpora celoroční klubové činnosti. A to přesto, že veškeré náležitosti byly vpořádku a Bajkazyl dostal ze všech brněnských klubů druhé nejlepší hodnocení.
Proběhlo několik setkání a porad u vedoucí kulturního odboru, byl přepracován rozpočet tak, aby tedy částka, kterou jsme chtěli použít na nákup vlastního technického vybavení byla převedena na další akustické a odhlučňovací úpravy sálu. Bez ohledu na to, že dle vyjádření hygieny je odhlučnění našeho prostoru nadstandardní.

Leden 2019

Na zastupitelstvu Brna střed (30. 1. 2019), byla navržena úprava výhlašky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách) provozu. Tento návrh byl na základě podnětu občanů a osvojil si ji zastupitel Kerndl. Tato úprava se týkala cíleně zkrácení možné doby produkce na ulici Dornych.
Zde je nutné dodat, že Bajkazyl byl a stále je jediným podnikem provozující hudební produkci na této ulici. Tato úprava je tedy naprosto účelově cílená pouze a jen proti Bajkazylu. Ze strany města ani stěžovatelů s námi nikdo o úpravě nejednal.

Květen 2019

Magistrát města Brna schválil účelovou likvidační vyhlášku cílenou na konkrétní podnik, podporující cyklistiku a nezávislou kulturu.
Samotná vyhláška je ve svém znění nejasná a zavádějící, není z ní jasné zda je produkce zakázána od desáté dopolední, či půlnoci.

Požadujeme zrušení této účelové a likvidační úpravy na základě podnětu pár jednotlivců. Jsme klubem, který zaměstnává množství lidí a navštěvují jej stovky lidí, ať už koncerty nebo cyklodílnu.