Výzva zastupitelům města Brna

Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky

Dne 14.5. byla vámi schválena úprava vyhlášky (č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách). Ať už si to uvědomujete nebo ne, tato vyhláška je likvidační a účelově cílena proti konkrétnímu podniku, kterým je Bajkazyl Brno. Úprava omezuje hudební produkci uvnitř tohoto klubu. Přijetím obecně závazné vyhlášky bylo zasaženo do ekonomického fungování společnosti a vzhledem k neexistenci jakéhokoliv časového omezení pro hudební produkci uvnitř klubů pro jiný hudební klub v rámci MČ Brno-střed, ale i celého Brna, došlo k výraznému zásahu do tržního prostředí.

Požadujeme opětovné projednání změny vyhlášky tak, aby z ní byla vyjmuta regulace na ulici Dornych, kde se nachází hudební klub Bajkazyl.

V minulosti bylo provedeno několik certifikovaných měření, která ukázala, že naše produkce nijak neruší noční klid v okolí. Hlukové limity tedy neporušujeme. Zde by bylo dobré připomenout, že se Bajkazyl nachází přímo pod hlavním nádražím u šestiproudé silnice. I přesto jsme v posledním roce investovali nezanedbatelné množství financí a energie na odhlučnění a akustické úpravy sálu. Snažíme se oživit část města, kterou většina lidí považuje za vyloučenou lokalitu, přinášíme do Brna nezávislou kulturu a poskytujeme prostor velkému množství občanských spolků a veřejně prospěšným hnutím.

Proces přijetí obecně závazné vyhlášky byl v rozporu s kritérii na požadavek objektivnosti a nediskriminace, protože předem nebyla známa žádná kritéria, podle kterých se má rozhodovat o zařazení či nezařazení do vyhlášky.

Omezování jednoho konkrétního, navíc jasně hodnotově vyprofilovaného hudebního klubu vnímáme jako cenzuru a jako potlačování svobody projevu.

Postup jakým město tuto úpravu projednalo a schválilo vytváří nebezpečný precedent pro svobodné a zdravé kulturní prostředí v rámci města Brna.

Omezování hudebního klubu bez jakýchkoliv relevantních podkladů je ve zjevném rozporu s avizovanou snahou města získat titul Evropské hlavní město kultury 2028.


Pokud se chcete k této výzvě připojit, napiště nám na email@bajkazylbrno.cz Chcete nás podpořit jako jednotlivci? Napiště zastupitelům, že se vám tato úprava nelíbí a požadujete její zrušení. Kontakty na zastupitele najdete na https://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta-brna/